Ankara

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi ile Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği'nin Ortak Aralık Ayı Toplantısı:"Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon" Gerçekleşti

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi ile Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği'nin ortak etkinliği olan “Kronik Tromboembolik  Pulmoner Hipertansiyon” başlıklı toplantı 27 Aralık 2018 tarihinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Bilgi paylaşım toplantısı kapsamında, Dr. Tankut Atay ve Dr Numan Ekim’in oturum başkanlığında; "Hangi Emboli kronikleşir?" Dr. Nesrin Öcal,  "KTEPH'de medikal tedavi yaklaşımı" Dr. Z. Pınar Önen,"KTEPH'de cerrahi tedavi yaklaşımı" Dr. Ümit Kervan ve Dr. Tankut Akay tarafından aktarıldı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar KTEPH konusunda en son kılavuzlar ve literatür verileri hakkında detaylı bilgi sağlayacak nitelikteydi.Toplantı sonunda 2019 yılına dair iyi dileklerde bulunularak katılımcılara küçük hediyeler takdim edildi.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu