Ankara

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi ile Tüberküloz Çalışma Grubu Çalışma Grubu Ortak Etkinliği Olan “Asistanlara Yönelik Tüberküloz” Kursu Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi ile Tüberküloz Çalışma Grubunun ortak etkinliği olarak “Asistanlara Yönelik Tüberküloz’ kursu, 15-16 Aralık 2018 tarihinde Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kursta, Tüberkülozun her yönüyle ele alınarak yapılan konuşmalar ve pratik uygulamalar tüberkülozun tanı, tedavi ve kontrolünün katılımcılarla paylaşılmasını sağladı.

Kurs kapsamında, "Türkiye ve Dünyada Tüberküloz Epidemiyolojisi, Çok ilaca dirençli tüberküloz (ÇİD-TB)  " Dr. Şeref Özkara,  " Tüberküloz kontrolü ve Türkiye’nin programı" Dr. Erhan Kabasakal ,"  Mikobakterinin evrimi, tüberküloz patogenezi, bulaşma" Dr. Ahmet Görkem Er,  ‘VSD’nin rolü ve çalışma şekli’ ile  ‘Temaslı muayenesi ve latent tüberküloz enfeksiyonu tedavisi’ Dr. Tülay Bulut,  ‘Tüberküloz radyolojisi’ Macit Arıyürek,  ‘Tüberküloz tanısı ve ayırıcı tanı’Asiye İnan Süer,  ‘Tüberküloz tedavisi, ilkeleri, rejimleri, tedavinin izlemi’ ile  ‘Özel durumlarda tedavi ve ilaç yan etkiler ‘Aylin Babalık,  ‘Sağlık çalışanlarında tüberküloz, enfeksiyon kontrolü’ Filiz Duyar Ağca tarafından aktarıldı. Pratik uygulamalar Dr. Şeref Özkara tarafından gerçekleştirildi.  Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar Tüberküloza  yaklaşım  konusunda fayda sağlayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği  Tüberküloz Çalışma Grubu ve Ankara Şubesi Yönetim Kurulu