Ankara

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi ve Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubunun “Erişkinde Aşılama” Toplantısı Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi ile Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu’nun ortak etkinliği olan “Erişkinde Aşılama” başlıklı toplantı 25.10.2018 tarihinde Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Bilimsel program öncesinde Türk Tabipler Birliği aktivisti olan Dr Gülriz Erişgen tarafından "Sağlıkta Şiddet" konusunda bir sunum yapıldı ve katılımcıların soru ve katkılarıyla ülkemizdeki son durum, TBMM ve Türk Tabipler Birliği’nin hazırladığı konuyla ilgili raporlar tartışıldı.

Bilimsel program kapsamında "Erişkinde Pnömokok Aşılaması" konusu Dr. Abdullah Sayıner, "Erişkinde İnfluenza Aşılaması" konusu ise Dr. Füsun Öner Eyüboğlu tarafından aktarıldı.  

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu