Ankara

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesinin Eylül Ayı Bilimsel Toplantısı Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz, 

'Öksüren Hastaya Yaklaşım; Akuttan-Kroniğe' konulu Eylül ayı şube açılış toplantısı 53 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi. Davetli hocamızın konuşmasından sonra interaktif geçen olgu sunumları yapıldı.

Toplantı 2. Geleneksel Bowling Turnuvası ile son buldu. 

Tüm hocalarımıza ve üyelerimize katılımları için teşekkür ederiz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu