Ankara

Çocuktan Erişkine Kistik Fibrozis Toplantısı Yapıldı

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ortaklaşa düzenlediği ''ÇOCUKTAN ERİŞKİNE KİSTİK FİBROZİS' isimli toplantı yoğun katılımla gerçekleştirildi. İlginize teşekkür ederiz.

Sevgi ve saygılarımızla

TTD Ankara Şube Yönetimi