Ankara

Ankara Şube Genel Kurulu

Değerli Ankara Şubesi Üyeleri,

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Olağan Genel Kurulu 18.03.2018 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 50.Yıl Amfisi'nde saat 10.00' nda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 25.03.2018 Pazar günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 50.Yıl Amfisi'nde saat 10.00' nda yapılacaktır.

Ankara Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılımınız önemle rica olunur.

Toplantı aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1.     Yoklama ve Açılış

2.     İstiklal Marşı ve saygı duruşu

3.     Başkanlık Divanı Seçimi

4.     Faaliyet ve Mali raporların okunması ve ibrası

5.     Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası

6.     Yeni Yönetim ve Denetim Kurularının seçilmesi

7.     Genel Kurul delegelerinin seçilmesi

8.     Dilek ve temenniler

9.     Kapanış