Ankara

TTD Ankara Şubesi Mart Ayı Bilimsel Programı

TTD Ankara Şubesi Mart Ayı Bilimsel Programı

Soliter Pulmoner Nodüle güncel yaklaşım

07 Mart 2018

Yer: Congresium

17.30-18.00   Açılış ve İkram

18.00-18.30  Soliter Pulmoner Nodülde ayırıcı tanı ve takip            

                     Dr. Çetin Atasoy 

18.30-19.00   Vaka örnekleri         

                    (KOAH'lı  olguda Soliter Pulmoner Nodül )

19.00-19.20   Tartışma 

19.20-22.00   Akşam Yemeği