Ankara

Ankara Şube Ocak Ayı Bilimsel Toplantısı

Tüberkülozda Güncel Yönetim

Oturum Başkanı: Dr. Hayati Bilgiç, Dr.Metin Özkan 

17.30-18.00   Açılış ve ikram

18.00-18.20   Tüberküloz tanı ve tedavisinde  nerdeyiz?

                       Dr.Şeref Özkara

18.20-18.40   Risk gruplarında koruyucu  tedavi

                       Dr. Asiye İnan Süer

18.40-19.00   Tartışma

25 Ocak 2018 Perşembe

Yer:  Memorial Ankara Hastanesi       

       (Balgat Mah. Mevlana Bulvarı, Çankaya/Ankara)