Ankara

Ankara Şube Aylık Bilimsel Toplantısı Yapıldı

Değerli Üyelerimiz,

TTD Ankara Şubenin  2017 yılı son  aylık bilimsel toplantısı SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH  Konferans salonunda yılbaşı sürprizleri  ile gerçekleştirildi. Katılan hocalarımız ve meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

TTD Ankara Şube YK