Ankara

Ankara Şube Eylül Ayı Bilimsel Programı

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Sayın Üyeleri, 

Türk Toraks Derneği aylık bilimsel toplantısı 27 Eylül 2017 Çarşamba günü (gelecek hafta), Memorial Ankara Hastanesi'nde yapılacaktır. Ayrıntılı programını aşağıda bulacağınız toplantımızda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.    

Toplantı : Olgularla İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

Tarih, yer : 27 Eylül Çarşamba, Memorial Ankara Hastanesi 

Oturum başkanları: Dr. Haluk Türktaş, Dr. Özlem Özdemir Kumbasar,  Dr. Çetin Atasoy  

Saat:  17:30- 18:00  -Açılış ve İkram 

           18:00- 18:20  -Kronik Hipersensitivite Pnömonisi ve İdiyopatik Pulmoner Fibrozis ayırıcı tanısı

                                   Oturum Başkanı: Dr. Özlem Özdemir Kumbasar 

                                   Konuşmacı: Dr. Haluk Türktaş 

           18:20- 19:20  - Olgu sunumları 

                                  Oturum Başkanı: Dr. Haluk Türktaş

                                  Tartışmacılar: Dr. Özlem Özdemir Kumbasar, Dr. Çetin Atasoy                                  

                       - Olgu 1: Tünel İşçiliği yapan ve nefes darlığı ile başvuran hasta

                       - Dr. Bilge Üzmezoğlu, SBÜ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meslek Hastalıkları Eğitim Kliniği 

                       - Olgu 2: Kistik akciğeri olan 32 yaşında erkek hasta

                       - Dr. Sümeyye Ayöz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı           

                       - Olgu 3.  Eklem ağrısı ve eklemlerde şişlikleri olan, nefes darlığı ile başvuran 72 yaşında erkek hasta

                       - Dr.Melek Cihanbeylerden, SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği 

                        - Olgu 4. Multiple mediastinal lenfadenopatisi olan ve uzun yıllar çok sayıda muhabbet kuşu besleyen 37 yaşında erkek hasta

                        - Dr. Nilgün Yılmaz Demirci, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

19.20-19.40    - Tartışma