Ankara

Ankara Şube Mart Ayı Bilimsel Toplantısı Gerçekleştirildi

Türk Toraks Derneği Sayın Üyeleri, 

Ankara Şube Mart ayı bilimsel toplantımızı ve 1.Geleneksel TTD Ankara Şube Bowling Turnuvamızı 30 Mart 2017 Perşembe günü Bilkent Roll House’da düzenledik. Şube yönetim kurulu başkanımız Dr. Metin Özkan'ın moderatörlüğünde Dr. Giray Kabakçı ve Dr. Mehmet Kutlu Çelenk tarafından dispneli hastaya kardiyak ve göğüs hastalıkları açısından yaklaşım başlıklı sunumlar yapıldı ve güncel bilgiler eşliğinde tartışıldı. Ardından eğlenceli ve çekişmeli geçen Bowling turnuvamızı gerçekleştirdik. 

Toplantımıza katkıda bulunan tüm hocalarımıza ve katılan meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

TTD Ankara Şube Yönetim Kurulu