Ankara

Ankara Şube Kasım Ayı Bilimsel Toplantısı Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Derneği Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Kasım Ayı Toplantısı 30 Kasım 2016 tarihinde 82 üyemizin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Toplantımıza katkıda bulunan tüm hocalarımıza ve katılan meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

Sevgi ve saygılarımızla…

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi