Ankara

Ankara Şube Dünya KOAH Günü Etkinliğimizi Gerçekleştirdik

Değerli Üyelerimiz,

16 Kasım Dünya KOAH günü nedeniyle, Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi, Sağlık Bakanlığı ve GARD ile ortak, Dr. Yunus Müftü Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi'nde bir hasta eğitim toplantısı düzendi. Toplantıya yaklaşık 40 kişi katıldı.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Ankara Şube YK