Ankara

Kadın Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarımız, 

10 Aralık 2016 tarihinde Ankara da yapılacak olan ve Türk Toraks Derneği Ankara Şube, TTD  Çevre ve Meslek Hastalıkları Çalışma Grubu ve Uluslararası Ekolojik Kadın Köyü Derneği birlikteliğinde düzenlenen  "Kadın Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Sempozyumu" programını ekte bilgilerinize iletiyoruz.  

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği

Program İçin Tıklayınız.