Ankara

Ankara Şube Ekim Ayı Bilimsel Toplantısını Gerçekleştirdi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Ekim Ayı Bilimsel Toplantısı 27 Ekim 2016 tarihinde Crown Plaza Ankara Otel'de 60 üyemizin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Toplantımıza katkıda bulunan tüm hocalarımıza ve katılan meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği