Ankara

Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi ve Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Eylül Ayı Bilimsel Toplantısı Yapıldı

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Ankara şubesi ve Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği iş birliği ile 29 Eylül 2016 tarihinde "Eylül Ayı Aylık Bilimsel Toplantısı" düzenlendi.

Toplantımıza katkıda bulunan tüm hocalarımıza ve katılan meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

Sevgi ve saygılarımızla…

TTD Ankara Şube Yönetimi