Doğu Karadeniz

Türk Toraks Derneği Doğu Karadeniz Şubesi Ocak Ayı Bilimsel Toplantısı "Kistik Fibrozis: Artık Erişkin Hastalığı" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Doğu Karadeniz Şubesi, 24 Ocak 2020 tarihinde “Kistik Fibrozis: Artık Erişkin Hastalığı” başlıklı ocak ayı toplantısını Rize’de gerçekleştirdi. Konuşmacılar Dr. Yasemin Gökdemir ve Dr. Güzin Cinel kistik fibrozis tanı ve tedavisindeki yenilikleri aktardı. Pediyatri ve Enfeksiyon Hastalıkları hekimlerinin de yoğun ilgi gösterdiği toplantıda özellikle tedavi yaklaşımları konusunda katılımcıların da katkılarıyla interaktif bir toplantı ortamı sağlandı ve birçok soruya yanıt arandı.

Sunumu gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Doğu Karadeniz Şubesi Yönetim Kurulu