Doğu Karadeniz

Türk Toraks Derneği Doğu Karadeniz Şubesi Aralık Ayı Bilimsel Toplantısı "Primer Antikor Eksikliklerinde Akciğer Komplikasyonları" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Doğu Karadeniz Şubesinin, “Primer Antikor Eksikliklerinde Akciğer” başlıklı aralık ayı toplantısı 27 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Aylık toplantı kapsamında, primer antikor eksikliklerine yaklaşım stratejileri Dr. Uğur Muşabak tarafından aktarıldı.

Sunumu gerçekleştiren hocamıza ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Doğu Karadeniz Şubesi Yönetim Kurulu