Doğu Karadeniz

Türk Toraks Derneği Doğu Karadeniz Şubesi Ekim Ayı Bilimsel Toplantısı "İPF Bilgi Güncelleme" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Doğu Karadeniz Şubesi bilimsel toplantısı, 18 Ekim tarihinde “İPF Bilgi Güncelleme Toplantısı” başlığı ile gerçekleşti. Aylık toplantı kapsamında, İPF konusundaki gelişmeler Dr. Göksel Altınışık Ergur tarafından aktarıldı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar İPF konusunda sorulabilecek tüm sorulara cevap sağlayacak nitelikteydi.

Sunumu gerçekleştiren hocamıza ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği Doğu Karadeniz Şubesi Yönetim Kurulu