Doğu Karadeniz

Türk Toraks Derneği Doğu Karadeniz Şubesinin 'Teorikten Pratiğe EBUS' Başlıklı Aralık Ayı Toplantısı Gerçekleşti.

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Doğu Karadeniz Şubesinin 'Teorikten Pratiğe EBUS' başlıklı Aralık ayı toplantısı 1 Aralık  2018'de Rize'de gerçekleşti. Toplantıda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç.Dr.Cantürk Taşçı hocamız, 'Teorikten Pratiğe EBUS' konuşması ile hem çok değerli  bilgiler verdi hem de tüm katılımcıların simülasyon cihazı ile EBUS pratiği yapmasını sağladı.

EBUS uygulamalarının şubemiz üyeleri tarafından daha iyi tanınması ve kullanımının yaygınlaşması açısından çok önemli adımlar atan ve emek sarf eden hocamıza bu verimli toplantı için teşekkür ediyoruz.

Toplantıya katılan üyelerimize de teşekkür ederiz.

Türk Toraks Derneği Doğu Karadeniz Şubesi Yönetim Kurulu