Doğu Karadeniz

Türk Toraks Derneği Doğu Karadeniz Şubesi Tarafından "Göğüs Hastalıkları Pratiğinde Diyabete Güncel Yaklaşım" Başlıklı Ekim Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Doğu Karadeniz Şubesi, 31 Ekim 2018 tarihinde “Göğüs Hastalıkları Pratiğinde Diyabete Güncel Yaklaşım” başlıklı Ekim ayı toplantısını Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Toplantıda, diyabete yaklaşım kapsamında yapılan konuşmalar güncel ve pratik bilgilerin katılımcılarla paylaşılmasını sağladı.

Toplantı oturum başkanı Dr. Ünal Şahin tarafından yönetildi, konular Dr. Teslime Ayaz tarafından aktarıldı.  

Sunumu gerçekleştiren konuşmacımıza ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği Doğu Karadeniz Şubesi Yönetim Kurulu