Doğu Karadeniz

Doğu Karadeniz Şube Ocak Ayı Bilimsel Toplantısı

Yer: Dedeman Park Otel, Trabzon

Tarih: 5 Ocak 2018

18:00 - 18:30  Kahve İkramı

Oturum Başkanı:

Dr. Songül Özyurt

RTEÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Rize 

18.30 – 19.15  Olgularla İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Güncel Yaklaşım

                        Dr. Oğuz Uzun; OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Samsun 

19.15 – 19.30 Tartışma 

19.30 – 19.50  Zor hasta/yakını ile baş edebilme

                        Dr. Çiçek Hocaoğlu; RTEÜ Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Rize

 19.50 – 20.00 Tartışma  

 20.00 -           Kapanış, temenniler ve akşam yemeği 

STE Etkinlik Onayı: 2018.STE.STEK08.461

Koşulsuz eğitim desteğinden dolayı BİLİM İlaç Firması’na teşekkür ederiz.