Doğu Karadeniz

Göğüs Hastalıklarında Torasik Ultrasonografi

 Yer: RTEÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Rize

Tarih: 11 Kasım 2017 Cumartesi

Göğüs Hastalıklarında Torasik Ultrasonografi

 Oturum Başkanı: Dr. Ünal ŞAHİN, Dr. Bilge YILMAZ KARA

                  RTE Üni. Tıp Fakültesiş Göğüs Hst. Anabilim Dalı

09.00 – 09.30     Plevra sıvılarında toraks USG görüntüleme ve örnekleme tekniği

                             Dr. Yavuz METİN (RTE Üni. Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı)

09.30 – 10.00     Toraks duvarı, plevra ve plevraya dayalı akciğer kitlelerinde toraks USG görüntüleme    ve örnekleme tekniği

                                Dr. Evren ÜSTÜNER (Ankara Üni. Tıp Fakültesi Radyoloji  Anabilim Dalı) 

10.00-10.15        Kahve Arası 

10.15-10.45        Toraks duvarı kitle ve sıvılarında tanı algoritmasında toraks USG’nin yeri

                               Dr. Hüseyin YILDIRIM  (Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fak. Göğüs Has. . Anabilim Dalı) 

10.45-11.30        Görüntüler ve tanılarla toraks USG

Dr. Hüseyin YILDIRIM  (Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fak. Göğüs Has. . Anabilim Dalı)

11.30-12.00        USG eşliğinde kateter ve göğüs tüpü uygulaması 

                             Dr. Yavuz METİN (RTE Üni. Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı)

                             Dr. Gökçen SEVİLGEN  (RTE Üni. Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı)

12.00-13.00  Öğle Yemeği 

Koşulsuz eğitim desteğinden dolayı Sandoz İlaç Firması’na teşekkür ederiz.