Orta Karadeniz

Türk Toraks Derneği Orta Karadeniz Şubesi ve Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu Ortak Ocak Ayı Bilimsel Toplantısı “Plevral Effüzyonlarda Hasta Yönetimi” Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Orta Karadeniz  Şubesi, 10.01.2020 tarihinde “Plevral Effüzyonlarda Hasta Yönetimi” başlıklı Ocak ayı toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Toplantıda, plevral effüzyonlu hastaya yaklaşım kapsamında yapılan konuşmalar tecrübe ve bilgilerin katılımcılarla paylaşılmasını sağladı.

Aylık toplantı kapsamında, Dr.Ahmet Başoğlu ve Dr.Tamer Altınok moderatörlüğünde Plevral Effüzyonda Etyoloji,Patogenez Dr.Tibel Tuna, Tanı yöntemleri Dr.Selçuk Gürz, Ampiyemde tedavi yöntemleri Dr. Erkmen Gülhan, Malign Plevral Effüzyonlarda tedavi yöntemleri Dr. Salih Topçu tarafından aktarıldı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar Plevral Effüzyonlarda Hasta Yönetimi konusunda farkındalık sağlayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Orta Kardeniz Şubesi Yönetim Kurulu