Orta Karadeniz

Orta Karadeniz Şube Kasım Ayı Programı Gerçekleştirildi

Türk Toraks Derneği Orta Karadeniz Şubesi tarafından düzenlenen Kasım Ayı Programı 3 Kasım 2017 tarihinde 40 üyemizin katılımı ile gerçekleşmiştir. 
Programımıza katkıda bulunan tüm hocalarımıza ve katılan meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz. 
Sevgi ve saygılarımızla,
TTD Orta Karadeniz Şubesi YK