Orta Karadeniz

Orta Karadeniz Şube Aylık Toplantısını Yaptı

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Orta Karadeniz Şubesi tarafından düzenlenen Mart Ayı Bilimsel Toplantısı 10 art 2017 tarihinde 25 üyemizin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Toplantımıza katkıda bulunan tüm hocalarımıza ve katılan meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

TTD Orta Karadeniz Şube YK Adına,

Dr. Aygül Güzel