Batı Karadeniz

Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi Ekim Ayı Bilimsel Toplantısı "Deprem ve Selin Akciğer Etkileri" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi, 12/10/2019 tarihinde “Deprem ve Selin Akciğer Etkileri” başlıklı Ekim ayı toplantısını Akçakoca da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Aylık toplantı kapsamında, "Depremde İnhalasyon Hasarları"Dr. Ege Güleç Balbay, "Sel ve Depreme Bağlı Göğüs Travmaları" Dr. Ali Kılıçgün"tarafından aktarıldı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar Sel ve Deprem  konusunda  farkındalık  sağlayacak nitelikteydi.

Şubemiz üyelerinden Dr. Ali Kılıçgün'ün profesör, Dr. Cahit Bilgin in doçent olmasını pasta keserek kutladık.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize ve ev sahipliği yapan Dr. Mete Erbaş a teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi Yönetim Kurulu