Batı Karadeniz

Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi Tarafından "Akciğer Kanser Tarama Çalışmalarında Son Durum ve Nodüllere Güncel Yaklaşım" Başlıklı Ocak Ayı Bilimsel Toplantısı Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi tarafından 12 Ocak 2019 tarihinde "Akciğer Kanser Tarama Çalışmalarında Son Durum ve Nodüllere Güncel Yaklaşım" başlıklı Ocak ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Aylık toplantı kapsamında, Dr. Nuri Tasalı, Dr. Meltem Tor, Dr. Mertol Gökçe ve Dr. Susamber Dikaltıntaş hocalarımızın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar akciğer kanseri tanı ve tedavisi konusunda tüm soruları aydınlatacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren hocamıza ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi Yönetim Kurulu