Batı Karadeniz

Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesinin Aylık Toplantısında Tüberküloz Bilgi Güncellemesi Yapıldı

Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi ile Tüberküloz Çalışma Grubunun ortak etkinliği olan “Tüberküloz Bilgi Güncelleme Toplantısı” 5.10.2018 tarihinde Zonguldak Göğüs Hastalıkları Hastanesinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Toplantıda, yeni Tüberküloz Tanı ve Tedavi rehberi temel alınarak yapılan konuşmalar yeniliklerin katılımcılarla paylaşılmasını sağladı.

Bilgi paylaşım toplantısı kapsamında, "Uzun Mehmet Hastanesi Tüberküloz Durum ve Sorunları Değerlendirmesi" Dr. Ayşegül Tomruk Erdem,  "Zonguldak İli TB Durum ve Sorunları" Dr. Gülhan Arslan, "Batı Karadeniz Bölgesi Durum ve Sorunları" Dr. Mert Aydın, "TB Tanı ve Tedavi Rehberine Göre Olgu Yönetimi." Dr. Aylin Babalık, "Dirençli TB Hastasının Yönetimi" Dr. Şeref Özkara ve "Temaslı Muayenesi ve Koruyucu Tedavi" Dr. Tülay Bulut tarafından aktarıldı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar Tüberküloz konusundaki gelişmelerin günlük pratiğe yansıtılmasını sağlayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi Yönetim Kurulu