İstanbul

TTD İstanbul Şubesi Asistan Tez Desteği

Sayın İstanbul Şubesi Üyeleri,

Her yıl verilen asistan tezi desteği için bu yıl da 1 Haziran  2010  tarihine dek aşağıdaki ilgili form doldurularak  TTD İstanbul Şubesi Sekreterliğine başvurulabilir.

Bilgilerinize sunulur.

NOT :  Etik Kurul Başvuru Numarası olanlar Tez Destekleme Başvurusunda   bulunabilirler.

Başvuru için;

Tel: 0506 328 56 65
 
E mail: [email protected] 
 Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi, Asistan Tez ve Araştırma Destekleme Fonu
 

Amaç: Toraks Derneği İstanbul Şubesi tarafından asistan tezleri ya da bilimsel araştırmalar için destekleme fonu oluşturulmuştur. Bu amaçla her yıl (Bu Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir) 3000 Euro tutarında bir destek 1 ya da birkaç çalışma arasında paylaştırılacaktır. Ödülün dağılım şekli ve kim(ler)e verileceği Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir Jüri tarafından belirlenecektir. 

Jüri Değerlendirmesi

Jürinin seçimini yaparken Yönetim Kurulu’nca belirlenen aşağıdaki konuları göz önüne alması önerilmektedir. Jürinin en geç 1 ay içinde ortak bir karar alması ve bu süre içinde jürinin en az bir kez bir araya gelerek toplanması önerilmektedir. Talep edilirse bu toplantı yeri ve koşulları Toraks Derneği İstanbul Şubesince sağlanır. 

Konu Seçimi:

Özellikle ülkemiz için önemli olan ve orijinal çalışmalar tercih edilmelidir. 

Amaç:

Çalışmanın amacının literatür desteği ile ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olması ve çalışmanın konu ve yöntemi ile uyumlu olması. 

Yöntem:

Tercihan randomize, kontrollü çalışmalar olması

İstatistiksel olarak örneklem grubunun ve anlamlılık değerlerinin belirlenmiş olması

Çalışmanın yönteminin iyi planlanmış olması istenilen desteğin çalışmada kullanım yerinin ayrıntılı olarak belirtilmiş olması. 

Değerlendirme Formu: 

  1. Çalışma ülkemiz için önemli bir sağlık sorunu ile ilgili mi?
  2. Çalışma Tıp Literatürüne katkı yapabilecek düzeyde mi?
  3. Orijinal bir çalışma mı?
  4. Çalışmanın yöntemi iyi dizayn edilmiş mi?
  5. Yöntem bilimsel literatürle uyumlu mu?
  6. Çalışma randomize bir çalışma mı?
  7. Çalışmada kontrol grubu bulunuyor mu?
  8. Örneklem grubu ve hedeflenen anlamlılık belirlenmiş mi?
  9. Uygulanacak istatistiksel yöntem belirtilmiş mi?
  10. İstenen destek çalışma ile uyumlu mu? 

Jüri ödül miktarını çalışmaların özelliğine göre bir ya da birkaç çalışma arasında (En çok 3) değişik oranlarda dağıtabilir. 

Jürinin vereceği karar Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra en geç 1 ay içinde resmen duyurulur.  

TORAKS DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ TEZ DESTEKLEME FONU

TEZ PROJESİ ÖNERİ FORMU 

 

Proje Adı:

 

 

 

Başvuru Tarihi

 

 

Etik Kurul Başvuru Tarihi:

Etik Kurul Onay Tarihi:

 

 

Tez Projesinin Yürütücüsü:

Tel:

Faks:

E-posta:

 

Tez Danışmanı:

Tel:

Faks:

E-posta:

 

Çalışmanın Yürütüleceği Kurum:

 

 

Öngörülen Başlangıç Tarihi ve Süre:

 

 

Projeye Katılan Kurum(lar):

 

 

Projenin Toplam Bütçesi:

 

 

Önerilen Proje Başka Bir Kurum Tarafından Destekleniyor mu?

 

 

Yanıtınız Evet ise Açıklayınız:

 

 

YAPILANDIRILMIŞ ÖZET

Çıkış noktası ve amaç (Literatür eşliğinde çalışmanın orjinalliği, ülkemiz için önemi, genel tıp literatüründeki önemi)   

Yöntem (Ayrıntılı olarak verilmelidir: Seçilecek olgular, kontrol grubu, laboratuar yöntemleri, kullanılacak kit vb, istatistik)

Bu konudaki önceki bulgulara yapılabilecek özgün katkı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler

 

Proje Konusunun Alanı

 

 

Alet/Teçhizat (Tıbbi malzeme / kit / lab. hizmetleri, mümkünse proforma fatura örneği ile;

Çalışmada nasıl kullanılacağı ayrıntılı olarak verilmelidir; talep edilen tutar/Euro)

 

 

 

Aletin/Hizmetin Adı                       Birim Fiyatı                                          Adeti

 

................................                    ..........................................                      ................

 

 

 

İmza (Asistan, Hekim)                                           İmza (Tez , Çalışma sorumlusu

 

 

 

 

 

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml buy suprax online purchase where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax dt 400 mg disperse olabilen 5 tablet where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml https://www.dunshaughlinac.com/news-details.asp?id=112 where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax dt 400 mg disperse olabilen 5 tablet where to buy suprax

suprax 400 mg 5 tablet

suprax 100 60 ml suprax where to buy suprax

800 gambler

350,000 problem gamblers women and gambling: symptoms and effects 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers https://www.800gambler.org/ 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers gambling 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers council on compulsive gambling of new jersey problem gambling 1-800-gambler®

800 gambler

350,000 problem gamblers compulsive gambling. 1-800-gambler®

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin usa buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

order biaxin 250mg

ordering clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin 250mg

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin ordering clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

purchasing biaxin

buy generic clarithromycin buy clarithromycin buy clarithromycin tablets

order biaxin 500mg

clarithromycin buying clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin buying clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin buy clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin order clarithromycin clarithromycin buy

order biaxin 500mg

clarithromycin buy clarithromycin clarithromycin buy

ordering biaxin

buy generic biaxin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin no prescription buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buying biaxin

ordering biaxin

buy generic biaxin buy clarithromycin pills buying biaxin

abortion pill online

where to buy abortion pill buy abortion pills online abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill cytotec abortion pill buy online abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill https://sagesoftware.co.in/Default.aspx abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill https://sagesoftware.co.in/Default.aspx abortion pills

abortion pill online

where to buy abortion pill abortion pill abortion pills

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online abortion pill where can you buy the abortion pill

how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online buy the abortion pill online where can you buy the abortion pill

cytotec abortion

abortion pill prescription https://www.cengage.co.in/content/about-us pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription cytotec abortion pill buy online pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription abortion pill pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription order abortion pill online pill for abortion online

cytotec abortion

abortion pill prescription buy abortion pill online pill for abortion online

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra prescription viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk https://www.cengage.co.in/content/privacy-statement viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra online viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra online viagra for sale

buy levitra online viagra

viagra suppliers in the uk viagra dosage viagra for sale

kamagra samples

kamagra 6 free samples order kamagra online kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples cialis vs kamagra kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples order kamagra online kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples women does kamagra work kamagra reviews

kamagra samples

kamagra 6 free samples kamagra kamagra reviews

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative generic kamagra jelly sale discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative https://www.cengage.co.in/content/copyright-notice discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

kamagra jelly from canada

kamagra jelly alternative kamagra jelly discount kamagra jelly

get amoxil

amoxil uk generic amoxil online buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxicillin buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxicillin buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk amoxil prescription buy cheap amoxicillin

get amoxil

amoxil uk https://www.cengage.co.in/content/academic-professional buy cheap amoxicillin

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work https://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work thyroxine uk free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work https://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching free thyroxine sample

buy thyroxine las vegas

women does thyroxine work synthroid free thyroxine sample

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online free laxative sample where to buy bisacodyl online

laxative online uk

generic laxative online laxative where to buy bisacodyl online

ampicillin for sale

principen prescription https://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription buy cheap principen online uk buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription ampicillin buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription ampicillin buy ampicillin las vegas

ampicillin for sale

principen prescription https://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations buy ampicillin las vegas

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills ordering abortion pills to be shipped to house online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills ordering abortion pills to be shipped to house online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill online purchase abortion pill

abortion pill buy online

where can i buy abortion pills abortion pill online purchase abortion pill

buy biaxin online

discount clarithromycin https://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin clarithromycin purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin clarithromycin purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin clarithromycin purchase clarithromycin

buy biaxin online

discount clarithromycin buy clarithromycin tablets purchase clarithromycin

cipro online uk

get ciprofloxacin ciprofloxacin female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin ciprofloxacin female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin ciprofloxacin female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin ciprofloxacin female free sample cipro

cipro online uk

get ciprofloxacin ciprofloxacin female free sample cipro

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin online shop in uk purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online get cleocin avoid prescription purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online female free sample clindamycin purchase clindamycin online

photos clindamycin

buy cleocin online clindamycin purchase clindamycin online

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent buy dexone in great britain free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent buy dexone in great britain free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent alternative to dexone free dexamethasone sample

buy dexamethasone las vegas

dexamethasone equivalent alternative to dexone free dexamethasone sample

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online get Cefadroxil avoid prescription how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online cefadroxil how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online cefadroxil how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online cefadroxil how to use Cefadroxil

order Cefadroxil online

order Cefadroxil online Cefadroxil prescription buy how to use Cefadroxil

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href get discount vantin online purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href get discount vantin online purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href order vantin online purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href alternative to cefpodoxime purchase vantin online

vantin online shop in uk

buy cefpodoxime online a href get discount vantin online purchase vantin online

generic ceftin

photos ceftin buy cefuroxime female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin buy cefuroxime female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin https://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 female free sample ceftin

generic ceftin

photos ceftin cefuroxime female free sample ceftin

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill online medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill online medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online buy abortion pills online medical abortion pill online

abortion pills

how to order the abortion pill online abortion pill medical abortion pill online

buy keflex online safe

generic keflex sale cheap cephalexin get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale women does keflex work get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale women does keflex work get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale buy cephalexin las vegas get discount keflex online

buy keflex online safe

generic keflex sale cephalexin get discount keflex online

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale alternative to chloramphenicol get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale generic chloramphenicol sale get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale alternative to chloramphenicol get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale chloromycetin online shop in uk get chloromycetin

buy chloromycetin online

chloromycetin for sale alternative to chloramphenicol get chloromycetin

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house https://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house https://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 how to order the abortion pill online

where can you buy the abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill how to order the abortion pill online

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk augmentin online clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk get augmentin avoid prescription clavulanate without prescription

clavulanate for sale

buy cheap clavulanate online uk https://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 clavulanate without prescription