İstanbul

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Aralık Ayı Tevfik Sağlam Toplantısı Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Aralık Ayı Tevfik Sağlam toplantısı 04 Aralık 2019 tarihinde, İstanbul da Olgu sunumunun ve panelin ilgi gördüğü ve katılımcıların memnun ayrıldığı bir toplantı oldu.

Dr. Züleyha Kaya Bingöl’ün oturum başkanlığını yaptığı ve Dr. Aylin Pıhtılı’nın sunduğu pulmoner arteriyel  hipertansiyon olgusunun ardından, oturum başkanlığını Dr. Bülent Karadağ ve  Dr. Nalan Adıgüzel ‘in yaptığı panele geçildi.  Panelde,  Dr. Yasemin Gökdemir  ‘Kistik Fibroziste Klinik ve Tanı’,  Dr. Sedat Öktem  ‘Kistik Fibrozis Akciğer Hastalığının Tedavisi’ ve Dr. Emel Eryüksel  ‘Son Dönem Kistik Fibrozis Hastalarının Yönetimi’   sunumlarını  gerçekleştirdi.

Marmara Üniversitesi Kistik Fibrozis ekibini tanıma fırsatı bulduğumuz toplantıda, Kistik Fibrozisli hastaların yaşam kalitelerinin ve sürelerinin artmaya başlaması ile erişkin göğüs hastalıkları uzmanlarının bu grup hasta ile daha sık karşılaşacağı, bu konuda bir rehber oluşturulması gereği vurgulandı.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu