İstanbul

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Kasım Ayı Tevfik Sağlam Toplantısı Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ile Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubunun ortak etkinliği olan “Tevfik Sağlam Toplantısı” 6 Kasım 2019 tarihinde beklenenin üzerinde bir katılımla gerçekleşti.

Toplantı, Dr. Elif Torun Parmaksız’ın oturum başkanlığını yaptığı, Dr. Gizem Türkeş’in olgu sunumu ile başladı.

Bilgi paylaşım toplantısı kapsamında, oturum başkanlığını Dr. Armağan Hazar ve Dr. Orhan Arseven’in yaptığı, "Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu" Dr. Abdullah Sayıner tarafından aktarıldı.

ATS ve ERS rehberleri ile karşılaştırmalı sunulan uzlaşı raporu ile tanı ve tedaviye gidilecek yolda, yeni uygulamaların ve gelişmelerin gerekliliğinin devam ettiğini gösterir nitelikteydi.

Toplantımıza katılan, katkı sunan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu