İstanbul

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ile Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Ortak Kursu "İleri Yaşam Desteği" Başlığı ile Gerçekleştirildi

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ile Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubunun ortak etkinliği olarak “ileri yaşam desteği’ kursu, 01.11.2019  tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Simülasyon Merkezinde (Simmerk)  gerçekleştirildi.

Kursta, önce temel ve ileri yaşam desteği ile ilgili kısa teorik bilgilendirme yapıldı. Sonrasında, 4 istasyonda 30 dakikalık pratik uygulamalar ve senaryolar ile teorik bilgiler pekiştirildi.

Kursta Dr. Zuhal Karakurt, Dr. Özlem Saçan, Dr.Nalan Adıgüzel, Dr.Gökay Güngör, Dr Özlem Edipoğlu, Dr. Özlem Moçin teorik bilgilendirme ve pratik uygulamalarda görev almışlardır.

Kursun etkinliği katılımcılara uygulanan pretest ve posttest ile değerlendirilmiştir.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu