İstanbul

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Ekim Ayı Tevfik Sağlam Toplantısı Yapıldı

Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Tevfik Sağlam Toplantısı, Torasik Onkoloji ve Akciğer Patolojisi Çalışma Gruplarının ortak etkinliği olarak 02.10.2019 tarihinde yapıldı.  “Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Tanı ve Tedavideki Yenilikler” başlıklı panele, yılın ilk toplantısı olmasına rağmen beklenenin üstünde katılım gerçekleşti.

TTD İstanbul Şube Başkanı Esin Tuncay’ın açılış konuşmasının ardından Dr. Zehra Dilek Kanmaz olgu sunumu yaptı. Dr. Ali Aslan Demir’in olgunun radyolojik görüntülere yaptığı geniş yorumlar ile sunum zenginleşti.

Bilgi paylaşım toplantısı kapsamında, "Patolojideki Tanısal Gelişmeler " Dr. Büge Öz "Tedavideki Gelişmeler " Dr. Pınar Çelik tarafından aktarıldı.  

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar akciğer kanseri konusunda bilgilerin derinleştiği, hızlı değişimlerin olduğu, tanı ve tedavideki gelişmeler için yolun başında olduğumuzu göstermekteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu