İstanbul

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ile Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği Ortak "Çocukluktan Erişkine Kistik Fibrozis" Kursu Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ile Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneğinin ortak etkinliği olarak “Çocukluktan Erişkine Kistik Fibrozis” kursu 26 Mayıs 2019 tarihinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 43 meslektaşımızın katılımıyla gerçekleşti.

Dünyada kistik fibrozisli hastaların %50’den fazlasının erişkin olması ve ülkemizdeki erişkin kistik fibrozis hasta sayısının hızla artması ‘’Çocukluktan Erişkine Kistik Fibrozis’’ kursu ihtiyacını doğurmuştur.

Kursta multisistem tutuluma sebep olan kistik fibrozis hastalığının tanı ve tedavisi Çocuk Göğüs Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, İnfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Gastroenteroloji ve Çocuk Endokrinoloji Bilimdalı değerli hocaları tarafından anlatıldı.

Kurs kapsamında, "Klinik bulgular ve tanı" Dr. Ela Erdem Eralp, "Akciğer hastalığı tedavisi" Dr. Erkan Çakır, "Pankreas, GIS ve karaciğer tutulumu, nutrisyon"  Dr. Bilge Şahin Akkelle, "Erişkin hastalarda akciğer infeksiyonları" Dr. Derya Kocakaya, "Akut pulmoner alevlenme tanı ve tedavisi" Dr. Fazilet Karakoç, "Atipik mikobakteri klinik ve tanısı" Dr. Zeynep Seda Uyan, "Atipik mikobakteri infeksiyonu tedavisi" Dr. Lütfiye Mülazımoğlu Durmuşoğlu, "Erişkin hastalarda akciğer komplikasyonları" Dr. Esen Kıyan, "Endokrinolojik komplikasyonlar" Dr. Belma Haliloğlu, "Kistik fibrozis merkezi nasıl olmalı?" Kistik fibrozis hemşiresi Burcu Uzunoğlu, "Tedavide Yeni Ufuklar" Dr. Yasemin Gökdemir, "Kistik Fibrozisli hastada kronik solunum yetersizliği tanı ve tedavisi" Dr. Sait Karakurt, "Kistik fibrozisli hastada akciğer nakli-özel durumlar" Dr. Şehnaz Olgun Yıldızeli tarafından aktarıldı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar ülkemizdeki kistik fibrozisli hastaların takip ve tedavisinin en güncel literatür ve rehberler eşliğinde yapılmasına katkı sağlayarak, fark yaratacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği  İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu