İstanbul

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ve Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Ortak "İnterstisyel Akciğer Hastalıkları" Kursu Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ile Klinik Sorunlar Çalışma Grubunun ortak etkinliği olarak “İnterstisyel Akciğer Hastalıkları” kursu,18.05.2019 tarihinde gerçekleşti. Yaz mevsimine girerken yapılan bu kursa ilgi beklenenin üstündeydi.

İnterstisyel akciğer hastalıklarının her yönünü içeren konuşmalar, güncel bilgilerin katılımcılarla paylaşılmasını sağladı.

Kurs kapsamında,

"İntertisyel Akciğer Hastalıkları: Epidemiyoloji, Tanı ve Ayırıcı Tanısı" Dr.Benan Müsellim,

"Radyolog Gözüyle İntertisyel Akciğer Hastalıklarında Tanısal İpuçları" Dr. Ali Arslan Demir,

"İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Tanısındaki Gelişmeler" Dr. Züleyha Bingöl,

"İdiyopatik Pulmoner Fibrozis Tedavisindeki Gelişmeler" Dr. Gülfer Okumuş

"Bağ Dokusu Hastalıklarına Bağlı İntertisyel Akciğer Hastalığı" Dr. Özlem Özdemir Kumbasar

"Hipersensitivite Pnömonisi Tanı ve Tedavisindeki Gelişmeler" Dr. Gülfer Okumuş

"Multidisipliner Konsey (Olgu Sunumları)" Dr.Şermin Börekçi, Dr.Reyhan Yıldız, Dr. Elif Yelda Niksarlıoğlu

tarafından aktarıldı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen, bilgilerin pekişmesini sağlayan bu konuşmalar, interstisyel akciğer hastalıkları konusunda yeni gelişmeler ve tedavilerin de devam edeceğini, bilinmeyenlerin fazlalığını da vurgulayan nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu