İstanbul

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ve Türk Toraks Derneği Okulu'nun Ortak Etkinliği "Hasta-Hekim İletişimi" Kursu Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ve Türk Toraks Derneği Okulu'nun ortak etkinliği olarak “Hasta-Hekim İletişimi” kursu, 11 Mayıs 2019 tarihinde Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kurs, Dr. Levent Küey ve Dr. Raşit Tükel’in konuşmalarının yapıldığı genel ilkeler ve süreç oturumu ile başladı. Sonrasında “Sorunlu Hasta Yakını”, “Hasta Kaprisi”, “Sorunlu Hekim”, “Mobbing” ve “Sağlık Sistemi Sorunu” olgular ve rol playing eşliğinde anlatıldı. Son olarak da Dr. Eriş Bilaloğlu tarafından yapılan “Ne Yapmalı?” çerçeve sunumla kursumuz tamamlandı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen hatta çoğu zaman konuşmacılardan çok katılımcıların katkı sunduğu son derece interaktif ve keyifli bu kurs günlük pratiğimize önemli katkılar sağlayacak nitelikteydi. Geri bildirimler, kursun derneğimizin etkinliği olarak yinelenmesi yönündeydi.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu ve Türk Toraks Derneği Okulu