İstanbul

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi,Türk Toraks Derneği Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu Ortak :"Araştırma Planlama: Başlangıç" Kursu Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Okulu, İstanbul Şubesi, Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu ortak etkinliği olarak “Araştırma Planlama: Başlangıç Kursu” 23 Mart 2019 tarihinde İstanbul da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kursta, Araştırma Planlama ile ilgili olarak “Araştırma sorusu ve Hipotez oluşturma” konusunu ve çalışma yöntemlerinden “Kesitsel Araştırma Yöntemlerini” Dr. Zühal Karakurt; “Olgu Kontrol Çalışma Yöntemi” konusunu Dr. Ülkü Aka Aktürk; “Kohort Çalışma Yöntemi” konusunu Dr. Atilla Uysal anlattılar. Yemek arasında da  26 katılımcı ile konular üzerinden verimli konuşmalar yapıldı. Öğleden sonra Biyoistatistik Öğretim Görevlisi ve TTD Turkiye MECOR Level 2 eğitmeni Dr. Seval Kul “Değişkenler ve Ölçümler: Tanımlama” ve ardından “Örnekleme” konularını anlattı. Katılımcıların anlaşılması oldukça zor olan örneklem alma konusunda öğrendikleri bilgiler ışığında pratik yapıldı. Son ders olarak Dr. Cüneyt Saltürk “Bias (yan tutma)” konusunu örnekler ile anlattı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği kursta anlatılanlar araştırma ve tez planlama konusunda destek sağlayacak nitelikteydi. Kursun devam etmesi planlandı.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu