İstanbul

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi, Sağlık Politikaları Çalışma Grubu ile Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubu Ortak Etkinliği "Kadın ve Akciğer Hastalıkları" Başlığı İle Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi, Sağlık Politikaları Çalışma Grubu ile Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Gruplarının ortak etkinliği olan “Kadın ve Akciğer Hastalıkları” paneli  06.03.2019 tarihinde kadın hekimlerimizin yoğunlukta olduğu bir katılımla gerçekleşti.

Türkiye’de, ‘sağlık sektöründe çalışan kadın emekçi’ ve ‘kadın olmak’ temel alınarak yapılan konuşmalar hayatın her alanında yer alan kadınlarımızın sorunlarının katılımcılarla paylaşılmasını sağladı.

Toplantı, TTD İstanbul Şube Başkanı Dr. Esin Tuncay’ın son bir hafta içinde meslektaşlarımız Dr. Ahmet İrfan Gedik, Dr. Hasan Cabbar ve Dr. Nurullah Araskil’e yapılan saldırıları kınaması ile başladı.

Sosyal konuda "Kadın Hekimlik ve Sağlıkta Güvenli Çalışma" Dr. Pınar Saip, bilgi paylaşım toplantısında "Kadına ve Kadın Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet" Dr.Gülsüm Kav, "Tekstil Sektöründe Kadın Solunum Sağlığı " Dr. Fatma Evyapan ve  "Kadın ve KOAH"  Dr.Sinem Güngör tarafından aktarıldı.

Yapılan konuşmalar, Türkiye’de ve sağlık sisteminde kadın sağlığının farklı boyutlarda yaşandığını vurgulayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu