İstanbul

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi'nin "Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon” Başlıklı Şubat 2019 Tevfik Sağlam Toplantısı Gerçekleşti

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi, 06.02.2019 tarihinde “Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon” başlıklı şubat ayı toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Aylık toplantı kapsamında, Dr. Tülin Sevim ve Dr. Birsen Ocaklı’nın oturum başkanlığı yaptığı Dr. Özlem Soğukpınar’ın olgu sunumu ile başladı. Dr. Orhan Arseven, Dr. Gül Öngen’in oturum başkanlığı yaptığı Dr. Gülfer Okumuş, Dr. Ali Arslan Demir’in tartışmaları ve sunumlarıyla destek verdiği  "Tanıdan Tedaviya KTEPH" başlıklı paneli Dr. Züleyha Bingöl sundu.

İnteraktif nitelikte ve farklı bir formatta ilerleyen ve katılımcıların ilgisini çeken toplantıda KTEPH’li hastaya yaklaşımın nasıl olması gerektiği tüm yönleri ile tartışıldı.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.  

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu