İstanbul

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ,Türk Toraks Derneği Okulu ve Türk Toraks Derneği MECOR Görev Grubu Ortak :"Araştırma ve Tez Hazırlama Kursu" Gerçekleştirildi

Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Okulu, İstanbul Şubesi, MECOR Görev Grubu ortak etkinliği olarak “Türk Toraks Derneği  Araştırma ve Tez Hazırlama Kursu” 26 Ocak 2019 tarihinde İstanbul da yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kursta, Araştırma ve Tez Hazırlama ile ilgili konular 4 saat pratik, 4 saat Atölye Çalışmaları ile 18 eğitici, 41 katılımcı ile paylaşılmasını sağladı.

Kurs kapsamında, “Araştırma Sorusu, Finer kriterleri ve hipotez oluşturma”;Araştırma ve tezler için kaynak başvuruları (BAP, TÜBİTAK, vb) ve çıkar çatışması”; “Tez yönergesi ve tez danışmanlığı” "Dr. Zühal Karakurt";  “Araştırmanın Türü ve Tasarımı  (Vaka Kontrol, Kesitsel, Kohort)”; “Bilim ve araştırma etiği nedir?” “Dr. Özge Yılmaz”;  “Araştırma ve tezde konu seçimi, literatür araştırma, kanıt kavramı ve kanıt değerleri, araştırmanın orjinalliği” ve “Kullanılacak istatistik yöntem ve verilerin toplanması” “Dr. Pınar Ay”;  "Araştırma materyalleri, örneklem, uygun örneklem genişliği, seçim yöntemi, popülasyon, dahil-hariç etme, (Akış Şeması) araştırmada ölçümler, ölçme araçları, ölçme araçlarında geçerlilik güvenirlilik." “Dr. Begüm Ergan” tarafından aktarıldı. Pratik uygulamalarda “Uyku Bozuklukları Grubu” Dr. Yüksel Peker ve Dr. Baran Balcan; “KOAH Grubu” Dr. Tekin Yıldız ve Dr. Zühal Karakurt (Tüm Gruplar); “Astım-Alerji Grubu” Dr. Özge Yılmaz (Tüm Gruplar), Dr. Berna Dursun, Dr. Bilun Gemicioğlu, Dr. Leyla Pur; “Pnömoni Grubu” Dr. Begüm Ergan ve Dr. Aylin Babalık; “Bronşektazi Grubu” Dr. Şermin Börekçi; “Emboli Grubu” Dr. Züleyha Bingöl ve Dr. Nagihan Durmuş; “İnterstisyel Akciğer Hastaları Grubu” Dr. Tülin Sevim; “Akciğer Kanseri ve Göğüs Cerrahisi Grubu” Dr. Bedrettein Yıldızeli ve Dr. Cansel Atinkaya; “Yoğun Bakım Grubu” Dr. Nalan Adıgüzel ve Dr. Hüseyin Arıkan; “Bronkoskopi Grubu” Dr. Dilek Ernam; “Pulmoner Rehabilitasyon Grubu” Dr. Elif Yıldırım tarafından gerçekleştirildi. Tüm çalışma gruplarının istatistik yöntemleri, hasta sayıları, güç analiz değerlendirmeleri Dr. Pınar Ay tarafından yapıldı.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve ön test ve son test yapılan kursta anlatılanlar araştırma ve tez planlama-hazırlama konusunda destek sağlayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu