İstanbul

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ile Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Çalışma Grubu ortak etkinliği olan “İleri Yaşam Desteği” kursu gerçekleştirildi.

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ile Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Çalışma Grubunun ortak etkinliği olarak “İleri Yaşam Desteği” kursu, 14.12.2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Simülasyon Eğitim Merkezinde (SİMMERK) yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kursta, ileri yaşam desteği ilkeleri temel alınarak yapılan konuşmalar ve pratik uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı.

Kurs Başkanları Dr. Zühal Karakurt ve Dr. Özlem Saçan, Dr. Nalan Adıgüzel, Dr. Gökay Güngör, Dr. Özlem Moçin ve Dr. Özlem Edipoğlu kurs eğiticileri olarak uygulamalı ileri yaşam desteği pratiği yaptılar. Kursun 27 katılımcısı, kurs öncesi ve sonrası yapılan test  ile gelişimlerini değerlendirdiler.

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu kurs  interaktif, hareketli, neşeli bir ortamda tamamlandı.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

 

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu