İstanbul

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ile Tüberküloz Çalışma Grubunun ortak etkinliği “Göğüs Hastalıkları asistanlarına yönelik tüberküloz” kursu gerçekleştirildi.

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ile Tüberküloz Çalışma Grubunun ortak etkinliği olarak “Göğüs Hastalıkları asistanlarına yönelik tüberküloz” kursu, 10-11 Kasım 2018 tarihinde Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kursta, tüberkülozun her yönü ele alınarak yapılan konuşmalar ve pratik uygulamalar,  tüberkülozun tanı, tedavi ve kontrolünün katılımcılarla paylaşılmasını sağladı.

Kurs kapsamında,

‘Türkiye ve Dünyada TB epidemiyolojisi’  Dr. Şeref Özkara

‘Tüberküloz Kontrolü Kavramı ve Türkiye’de Uygulanan Program’  Dr. Sibel Al

‘Mikobakteri Evrimi’  Dr. Ahmet Görkem Er

‘TB Patogenezi ve Bulaşma’  Dr. Ahmet Görkem Er

‘TB'da Mikrobiyolojik İncelemeler’  Dr. Ahmet Balıkçı

‘TB'da Radyoloji ve Radyolojik Ayırıcı Tanı’  Dr. Şeref Özkara

‘Ekstrapulmoner TB Tanısı’  Dr. Tülin Sevim

‘Akciğer TB'da klinik ve tanısal yaklaşım’  Dr. Tülay Bulut

‘Çocuklarda TB Tanısı’ Dr. Erkan Çakır

‘Temaslı taraması nasıl yapılır?’  Dr. Tülay Bulut

‘LTBE: Tanı ve Tedavisi’ Dr. Şeref Özkara

‘BCG: Sık Karşılaşılan Sorunların Yönetimi’   Dr. Hasan Yazgan

‘TB Tedavi İlkeleri ve Tedavi Rejimleri’   Dr. Aylin Babalık

‘TB İlaçları; Günümüzde ve gelecekte’ Dr. Aylin Babalık

‘İlaç Yan Etki Yönetimi’  Dr. Aylin Babalık,

‘VSD’lerin Yeri, Önemi ve İşleyişi’  Dr. Şule Kızıltaş

‘VSD Hekimleri, Göğüs Hastalıkları Uzmanlarından Ne Bekler?  Dr. Şule Kızıltaş

‘TB Tedavi Takibinde Sorunlar ve Çözümler’  Dr. Şule Kızıltaş

‘Özel Durumlarda TB Tedavisi’  Dr. Aylin Babalık

‘İlaç Direncinden Şüphelenmek, Tek İlaç Direncinde Tedavi’ Dr. Şeref Özkara

‘Çok İlaca Dirençli / Yaygın İlaç Dirençli Tüberküloz Tedavi Rejimi Oluşturmak’ Dr. Şeref Özkara

‘Tüberkülozda Psikososyal Yaklaşım, Stigmatizasyon ve Meslek Etiği’  Dr.Yeşim Yasin

‘TB Enfeksiyon Kontrolü’  Dr. Tülin Kuyucu

‘Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığı Olarak Tüberküloz’  Dr. Tülay Bulut tarafından aktarıldı.

Hasta ve servis hemşireleriyle görüşme, DGT uygulamaları, TDT uygulama ve değerlendirme ve hasta dosyası değerlendirme pratik uygulamaları Dr. Aylin Babalık tarafından gerçekleştirildi. 

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar uzman adaylarının tüberküloz hastalığına hâkimiyetlerini sağlayacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve kursumuza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu