İstanbul

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Kasım Ayı Tevfik Sağlam Toplantısı “Çocuktan Erişkine Tütün Maruziyeti” Yoğun Katılımla Gerçekleşti.

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ve Tütün Kontrolü Çalışma Grubunun ortak etkinliği olan “Çocuktan Erişkine Tütün Maruziyeti” başlıklı Kasım Ayı Tevfik Sağlam Toplantısı, 07.11.2018 Çarşamba günü yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Toplantı öncesinde Şube Başkanı Dr. Esin Tuncay, İstanbul Şube’nin  ‘sağlıkta şiddete’ dikkat çekmek amacıyla katılacağımız olan İstanbul Maratonu hakkında bilgi verdi ve ‘sokak hayvanlarına yardım’ kampanyasının başladığına dair duyuru yaptı.

Dr. Züleyha Kaya Bingöl’ün uzun tartışma yaratan "IPF mi? Hipersentivite Pnömonisi mi?" olgu sunumunun ardından aylık toplantı kapsamında, "Prenatal ve Postnatal Tütün Dumanı Maruziyetinin Uzun Dönem Etkileri" başlıklı sunum Dr. Ela Erdem ve "Tütün ve KOAH"  başlıklı sunum Dr. Esra Uzaslan tarafından aktarıldı.  

Katılımcıların ilgi gösterdiği ve soru-katkılarla zenginleşen bu konuşmalar tütün maruziyetinin etkileri konusunda yeni tartışmalar yaratacak nitelikteydi.

Sunumları gerçekleştiren ve toplantımıza katılan bütün üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 

 

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu