İstanbul

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurulu

 

Değerli İstanbul Şubesi Üyeleri,

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Mart ayı Tevfik Sağlam toplantısı 8 MART 2018 PERŞEMBE günü Point Otelde yapılacaktır. Toplantı öncesi 16.30 -18.00 saatleri arasında Olağan Genel Kurulu çoğunluksuz gerçekleştirilecektir.

İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılımınız önemle rica olunur.

Toplantı aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1.     Yoklama ve Açılış

2.     İstiklal Marşı ve saygı duruşu

3.     Başkanlık Divanı Seçimi

4.     Faaliyet ve Mali raporların okunması ve ibrası

5.     Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası

6.     Yeni Yönetim ve Denetim Kurularının seçilmesi

7.     Genel Kurul delegelerinin seçilmesi

8.     Dilek ve temenniler

9.     Kapanış

TOPLANTI PROGRAMI

16:00-18:00 TTD İstanbul Şube yeni yönetim kurulu ve TTD MYK delege seçimi
 
18:00-18:15 Kahve Arası
 
18:15-19:45 Panel
 
“Olgular Eşliğinde İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Multidisipliner Yaklaşım”
 
Konuşmacılar 
Dr. Levent Tabak
Dr. Dilek Yılmazbayhan
Dr. Canan Akman
 
19:45 Akşam Yemeği
 
Ste:2018.STE.STEK01.481