İstanbul

25 Kasım 2017 İstanbul Şubesi ile Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu İnvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu Yapıldı

Değerli Üyeler,

Hafta sonu 25 Kasım 2017'de İstanbul'da Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde, Türk Toraks Derneği Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubunun İstanbul Şube ile ortaklaşa düzenlediği "Yoğun Bakım Kursu"muza gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle kursumuza katılan toplam 87 katılımcıya; ayrıca değerli katkıları ve ev sahiplikleri nedeniyle kurs başkanımız Sait Karakurt hocamıza ve değerli konuşmacılarımız Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Emel Eryüksel,Cüneyt Saltürk, Zuhal Karakurt, Nalan Adıgüzel, Hüseyin Arıkan, Fethi Gül ve Huriye Berk Takır'a en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

Dr. Ezgi Özyılmaz

Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım ÇGYK adına