İstanbul

İstanbul Şube Genel Kurulu Yapıldı

Sevgili Üyelerimiz,

Türk Toraks Toraks Derneği İstanbul Şubesi 2016-2018 dönemi için yeni Şube Yönetim Kurulunu seçmek için 02.03.2016’da çoğunluksuz 2. genel kurulunu İstanbul’da yaptı.

Genel Kurul, Divan Başkanı, sekreter ve yazmanın seçimi ile başladı. Dr. Sema Umut Divan Başkanı, Dr. Züleyha Kaya Bingöl Divan Sekreteri, Dr. Şermin Börekçi yazman olarak önerildi oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul Divan Toplantısında İstanbul Şube 2014-2016 dönemi raporlarını ve mali durumlarını Şube Başkanı Dr. Hatice Türker ve Şube Mali Sekreteri Dr Ersan Atahan tarafından ve Şube Denetleme kurulu adına Dr. Atilla Uysal raporunu ibraz etti.  Şube üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu adına önceki Başkan Dr. Sedat Altın ve Dernek Genel Sekreteri Dr Zühal Karakurt 2014-2016 dönemi İstanbul Şubesi Yönetim Kuruluna Plaket vererek Dernek Merkez Yönetim Kurulu adına özverili, başarılı çalışmaları için teşekkür ettiler.

Divan Başka Dr Sema Umut, yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu için aday olmak isteyenleri sordu. Aday olmak isteyenler arasından üyeler kapalı zarf oy kullandı. Seçime 67 kişi oy kullandı. 58 delege seçimi açık oylama ile yapıldı.

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu adına önceki Başkan Dr. Sedat Altın ve Dernek Genel Sekreteri Dr. Zühal Karakurt ve Divan Bakanı Dr. Sema Umut yeni seçilen 2016-2018 dönemi İstanbul Şube Yönetim Kurulu’nu ve Denetleme Kurulu’nu tebrik ettiler.

Değerli üyelerimiz yeni seçilen yönetim ve denetleme kurulu ile delegelerimize başarılar diliyor bir önceki yönetime ve delegelerimize çok teşekkür ediyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla
Dr. Arzu Yorgancıoğlu
Türk Toraks Derneği Başkanı

2016-2018 Yönetim Kurulu

  1. Başkan: Dr. Esen Kıyan
  2. Sekreter: Dr. Ersan Atahan
  3. Mali Sekreter: Dr. Gülfidan Aras
  4. Web sorumlusu: Dr. Hüseyin Arıkan
  5. Üye: Dr. Aylin Babalık
  6. Üye: Dr. İpek Özmen
  7. Üye: Dr. Nesrin Kıral

2016-2018 Denetleme Kurulu

  1. Dr. Zeki Kılıçaslan
  2. Dr. Atilla Uysal
  3. Dr. Ender Levent