İstanbul

TTD ISTANBUL ŞUBE EKIM AYI TEVFİK SAĞLAM TOPLANTISI

Sayın Meslektaşlarımız ,

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Ekim Ayı Tevfik Sağlam Toplantısı 07 Ekim 2015 tarihinde Renaissance İstanbul Bosphorus Otelde 130 üyemizin katılımı ile gerçekleştirildi.
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan ve ilk kez yapılan transservikal lobektomi operasyonu ile ilgili kısa bir sunum Dr.Çağatay Tezel tarafından yapıldı.

Daha sonra panel öncesinde Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin olgu sunumu Dr.Gülcihan Özkan tarafından yapıldı.

Dr.Saadettin Çıkrıkçıoğlu ve Dr.Adnan Aydıner 'in oturum başkanı oldukları panelde Dr.Esen Kıyan İnterstisyel akciğer hastalıklarında akciğer nakli endikasyonları ve sonuçları, Dr.Özkan Saydam KHDAK de Preoperatif tespit edilen N2 lerde cerrahi yaklaşım konuları sunuldu ve tartışıldı.
Toplantımıza katkıda bulunan tüm hocalarımıza ve toplantıya katılan meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

Toplantının video kaydı,İstanbul Şubesinin internet sayfasında videolar sekmesi altında yer almaktadır.

Saygılarımızla
TTD İstanbul Şube Yönetim Kurulu