İstanbul

Dünya Astım Günü İstanbul Şube Etkinlikleri

Değerli üÜelerimiz,

5 Mayıs 2015 Dünya astım günü sebebi ile Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi olarak Anadolu yakasında Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi  Eğitim Araştırma Hastanesi  Konferans salonunda yaklaşık  40 hasta ve hasta yakınlarının katılımı ile hastalara yönelik astım konusunda eğitim verilmiştir. Dr.Hatice Türker'in oturum başkanlığında Dr.Sinem Güngör erişkin astım, Dr. Ela Erdem Eralp ise çocukluk çağı astım hakkında hasta yakınlarını bilgilendirmiştir. Hastalar tarafından en sık karşılaşılan sorunlar tartışılıp yapılması gereken önlemler anlatılmıştır. Düzenli ve doğru teknik ile tedavinin önemi bir kez daha vurgulanmıştır.

Avrupa yakasında İ. Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi oditoryumda Astım Farkındalığını artırmak üzere Saat 12’de  Dr. Bilun Gemicioğlu, Dr. Sema Umut
Dr. Gülcihan Özkan ve Dr. Erkan Çakır eşliğinde Basın Toplantısı yapılarak 20’ye yakın basın mensubuna astım tanısı tedavisi ve risk faktörleri ile ülkemizdeki epidemiyolojik veriler konusunda bilgilendirme yapılmıştır. 
Toplantıya yaklaşık 80 hastamız katılmıştır, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Dr. Bilun Gemicioğlu ve Bezm-i Alem Üniversitesi'nden Dr. Erkan Çakır  tarafından hasta ve hasta yakınlarına bilgiler verilmiş ve soruları yanıtlanmıştır... Toplantımıza katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Resimlerimiz ektedir. 

Saygılarımızla

TTD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu