İstanbul

Olgularla Erişkinlerde Kistik Fibrozis Kursu

Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Olgularla Erişkinlerde Kistik Fibrozis Kursu” 22.02.2015 ‘de Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 42 kişinin katılımı ile yapıldı. Kurs İstanbul Şube Sekreteri Dr. Gülcihan Özkan ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Dr. Fazilet Karakoç’un açılış konuşmaları ile başladı. Kurs, Dr. Refika Ersu’nun başkanlığında 9 teorik ders ile tamamlandı. Kursta kistik fibrozis de klinik bulgular ve tanı, psödomonas enfeksiyonları ve akut alevlenmelere yaklaşım, kistik fibrozisde atipik mikobakteri tedavisi, kronik solunum yolu yetersizliği, transplantasyona hazırlık ve transplantasyon endikasyonları, erişkin kistik fibrozis hastalarına eşlik edebilecek endokrinolojik, karaciğer ve renal sorunlar, hemoptizi ve pnömotoraks gibi gelişebilecek komplikasyonlar ve son olarak tedavide ki son gelişmeler anlatıldı. Kurs sertifika dağıtımı ile sonlandırıldı. Tüm konuşmacı ve katılımcılara teşekkür ederiz. 
Saygılarımızla,

TTD İstanbul Şube Yönetim Kurulu